سخن مدیر:

بایگانی آزمایشگاه

آزمایشگاه حیان

آزمایشگاه حیان

۱۸ اسفند ۹۳

آزمایشگاه حیان مسئول فنی : دکتر رحیمی آدرس : میدان مدرس جنب داروخانه شبانه روزی تلفن تماس : ۴۲۳۳۶۷۶۱

آزمایشگاه سینا

آزمایشگاه سینا

۱۸ اسفند ۹۳

آزمایشگاه سینا مسؤل فنی : دکتر لطفی آدرس : ۱۵کیلومتری فرعی کوچه شهید باقری تلفن تماس : ۴۲۲۲۵۴۲۰

آزمایشگاه دکتر عظیمی

آزمایشگاه دکتر عظیمی

۱۸ اسفند ۹۳

آزمایشگاه دکتر عظیمی مسؤل فنی : دکتر عظیمی آدرس : ترخوران خ امام روبروی اداره کشاورزی تلفن تماس : ۳۶۲۲۲۶۹۱