سخن مدیر:

بایگانی هفته نامه

هفته نامه اتفاق مرکزی

هفته نامه اتفاق مرکزی

۰۲ خرداد ۹۵

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: سپیده کامیانی تحت نظر شورای سردبیری گستره توزیع: استان مرکزی نشانی: اراک، خیابان آیت اله غفاری، کوچه ولیعصر(عج)، طبقه فوقانی، شرکت توسعه رایان روماک کدپستی: —————– تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۶۸۲۷۸ نمابر: ۰۸۶۳۳۲۸۴۶۱۱ چاپ: بهمن – ۰۸۶۳۲۵۵۵۴۳ وب سایت: www.etefaghemarkazi.ir

دو هفته نامه نسیم اراک

دو هفته نامه نسیم اراک

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حمید رضا بادکوبه سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، خیابان شهید بهشتی، خیابان عدالت، بالاتر از خشکشویی مشکات تلفن:۰۸۶۳۴۰۲۹۵۳۷ دورنگار: ۰۸۶۳۴۰۲۹۵۳۷ موبایل: –

هفته نامه نامه امیر

هفته نامه نامه امیر

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: ابوالفضل نیک عهد سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، خیابان شهید رجایی، کوچه آراسته، بعد از حسینیه سادات تلفن:۰۸۶۳۲۲۲۵۵۳۸ دورنگار: ۰۸۶۳۲۲۲۱۵۱۹ موبایل: –

هفته نامه مهتاب

هفته نامه مهتاب

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:علی محمدی سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، خیابان پاسداران، پایین تر از مولوی، پلاک۵۸۷۴ تلفن: ۰۸۶۲۲۴۹۸۹۱-۰۸۶۲۲۱۵۱۵۵ دورنگار: ۰۸۶۲۲۱۵۱۵۳ موبایل: –

هفته نامه مجنون

هفته نامه مجنون

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:علی آقا ایرجی سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، ابتدای خیابان شهید چمران(نیسانیان)، ط فوقانی دفتر بازنشستگان صنعت نفت تلفن: ۰۸۶۳۲۲۱۴۴۲۰ دورنگار: ۰۸۶۳۲۲۱۴۴۴۲ موبایل: –

هفته نامه ماهک

هفته نامه ماهک

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:عسگر اکبری سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، فلکه البرز، خیابان امام جعفر صادق، جنب هدیه سرای سپیده تلفن: ۰۸۶۳۳۲۴۶۸۴۶ دورنگار: ۰۸۶۳۳۲۴۶۸۴۶ موبایل: –