سخن مدیر:

بایگانی ماهنامه

ماهنامه نسیم صبح

ماهنامه نسیم صبح

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: داود انوری سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:ساوه، خیابان استقلال ۸، کوچه مستخدم تلفن:۰۸۶۴۲۲۳۷۷۸۶ دورنگار: ۰۸۶۴۲۲۳۷۷۸۶ موبایل: –

ماهنامه نارستان

ماهنامه نارستان

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز: شهرداری ساوه مدیر مسئول: دکتر کامران جوادی سردبیر: مصطفی احمدی گستره توزیع: سراسری نشانی:ساوه، میدان شهرداری، محل شهرداری سابق تلفن:۰۸۶۴۲۲۲۵۹۲۰ دورنگار: ۰۸۶۴۲۲۲۵۹۲۰ موبایل: ۰۹۱۹۳۵۵۸۸۲۸ ایمیل: save120@gmail.com ایمیل: narestansave@gmail.com

ماهنامه کتیبه

ماهنامه کتیبه

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:مریم رضایی سردبیر: علی حیدری گستره توزیع: محلی نشانی:تفرشُ، میدان کاریابیُ، جنب هنرستان کاریابی. ‍‍‍کدپستی ۳۹۵۱۷۵۵۱۶۸ تلفن: ۰۸۶۳۶۲۲۳۴۹۸ دورنگار: ۰۸۶۳۶۲۲۵۲۶۷ـ۰۸۶۳۶۲۲۲۶۹۶ موبایل: ۰۹۳۷۱۸۱۱۵۵۳ـ۰۹۱۸۱۶۳۰۱۳۷ katibehtafresh@gmail.com  

ماهنامه کاوه

ماهنامه کاوه

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:سمیه بصیرت سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:اراک، خیابان پاسداران(حصار)روبروی بانک سینا تلفن: ۰۸۶۳۲۲۲۵۵۷۵ دورنگار: ۰۸۶۳۲۲۲۵۵۷۵ موبایل: –

ماهنامه قلمدن

ماهنامه قلمدن

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:غلامحسین صمدی سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:دلیجان، خیابان رازی، روبروی پارک طالقانی، مرکز فرهنگی شهید مطهری تلفن: ۰۸۶۴۴۲۲۳۶۳۴ دورنگار: ۰۸۶۴۴۲۲۵۶۳۴ موبایل: –

ماهنامه طاها

ماهنامه طاها

۱۰ دی ۹۳

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:زهرا بزم آزمون سردبیر: – گستره توزیع: محلی نشانی:تفرش، ترخوران، خیابان امام خمینی، بالاتر از بانک ملی تلفن: ۰۸۶۳۶۲۳۱۳۶۰ دورنگار: ۰۸۶۳۲۶۲۳۱۳۶۰ موبایل: –