سخن مدیر:

بایگانی عفونی و گرمسیری

دکتر صادق پزشکی

دکتر صادق پزشکی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر صادق پزشکی متخصص ادرس : خ انقلاب تقاطع سوم شعبان درب دوم پلاک ۱ تلفن : ۲۵۵ – ۲۲۲۵۱۷۵