سخن مدیر:

بایگانی زنان و زایمان

دکترمدیحه امینی

دکترمدیحه امینی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترمدیحه امینی متخصص زنان و زایمان ادرس : خیابان نیسانیان-ساختمان دکتر نیسانیان- طیقه ۱ تلفن : ۳۲۲۲۳۲۴۳

دکترلعیا سلامت

دکترلعیا سلامت

۲۰ اسفند ۹۳

دکترلعیا سلامت متخصص زنان و زایمان ادرس : میدان ۱۵ خرداد خشهید باقری ساختمان سینا ط۲ تلفن : ۴۶۲۲۰۱۷۶

دکترمریم حسین نژاد یزدی

دکترمریم حسین نژاد یزدی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترمریم حسین نژاد یزدی متخصص زنان و زایمان ادرس : م مدرس جنب داروخانه شبانه روزی ساختمان سینا ط ۱ تلفن : ۸۶۵ – ۲۳۴۰۴۹۵

دکترپونه محترمی

دکترپونه محترمی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترپونه محترمی متخصص زنان و زایمان ادرس : خ شهید رجایی بعد از ۱۷متری جنب بانک سامان ط۱ تلفن : ۳۲۲۲۷۰۵۲

دکترنیره تمیزی

دکترنیره تمیزی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترنیره تمیزی متخصص زنان و زایمان ادرس : خ امام ک دکتر بلورچی تلفن : ۲۵۵ – ۲۲۲۲۶۳۴