سخن مدیر:

بایگانی داخلی

دکترمهدی اسدی

دکترمهدی اسدی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترمهدی اسدی متخصص داخلی ادرس : سه راه هفت تیر خ شکرائی ک گاندی تلفن : ۳۴۲۲۰۱۶۵

دکترمهستی کریمی زند

دکترمهستی کریمی زند

۲۰ اسفند ۹۳

دکترمهستی کریمی زند متخصص داخلی ادرس : خ امام خمینی طبقه فوقانی داروخانه رضائی تلفن : ۸۶۳ – ۶۲۲۲۷۱۹