سخن مدیر:

بایگانی جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی

دکترعلیرضا نوشاد

دکترعلیرضا نوشاد

۲۰ اسفند ۹۳

دکترعلیرضا نوشاد متخصص جراح کلیه و مجاری ادراری و تناسلی آدرس: خ بهشتی کوچه عمار آریا کلینیک تلفن:۳۲۲۱۶۲۲۰

دکتر داوود گودرزی

دکتر داوود گودرزی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر داوود گودرزی متخصص آدرس:خ امام نرسیده به چهاراه دکتر حسابی ساختمان پزشکان مهر تلفن: ۳۲۲۳۱۴۴۰