سخن مدیر:

بایگانی اعصاب و روان (روانپزشک)

دکتر علی شریفی

دکتر علی شریفی

۱۹ اسفند ۹۳

دکتر علی شریفی متخصص آدرس : م هفت تیر ساختمان پاسارگادط ۴ واحد ۸ تلفن تماس : ۳۲۲۳۷۴۵۷