اهداف و درباره ما

در سال ۱۳۹۳ جمعی از متخصصین رسانه ، تبلیغات و فناوری اطلاعات در استان مرکزی بر آن شدند مجموعه ای از اطلاعات روزانه مورد نیاز کاربران اینترنت استان را بصورت آنلاین و رایگان در اختیار کاربران قرار دهند که پس از انجام جلسات هماهنگی این پروژه در بهمن ماه ۱۳۹۳ بصورت رسمی کلید خورد و اولین بخش از پرتال بصورت رسمی افتتاح شده و بخش های مختلف طی هفته اول فروردین ماه ۱۳۹۴ آماده بهره برداری گردید.

این مجموعه که تشکیل شده از نخبگان جوان استان در حوزه های تجارت الکترونیک می باشد بنا دارند در افق نزدیک تمامی اطلاعات مورد نیاز کاربران اعم از اصناف ، مشاغل ، مراکز تجاری ، اداری و خدماتی استان را بصورت آنلاین گرد آوری نموده و به سهولت و بصورت رایگان در اختیار هم استانی های عزیز قرار دهند و با این ابزار در منابع استان و کشور صرفه جویی بسزایی صورت گیرد.

بکار گیری و جمع آوری نخبگان در حوزه فضای مجازی بدون شک فرصتی است که استعدادهای بالقوه استان را به فعالیت خواهد رساند و فرصت های شکوفایی در استان را برای جوانان این مرز و بوم بیش از گذشته فراهم خواهد آورد که بدون شک مستلزم بروز رسانی توانمندی های این مجموعه علی الخصوص در حوزه نیروی انسانی است.