سخن مدیر:

بایگانی مقالات

فرهنگ و تحولات شهرنشینی  ارا ک

فرهنگ و تحولات شهرنشینی ارا ک

۲۱ دی ۹۶

دیدگاه انسان شناختی – محمد سلیمانی ـ نعمت الله فاضلی ((شهر در نهایت ، مسکن طبیعی انسان متمدن است به همین جهت شهر محدوده‏ای فرهنگی است که به وسیله نوع خاص فرهنگی‏اش مشخص می‏شود . ))                                          رابرت پارک[۱] شهر مجموعه‏ای از فرهنگ و تمدن انسانی و پدیده  بسیار پیچده‏ای است که شناخت علمی آن در گرو مطالعات بین رشته‏ای (Interdisciplinary...

بررسی باورهای فولکلوریک مردم شهر اراک از دیدگاه مردم شناختی

بررسی باورهای فولکلوریک مردم شهر اراک از دیدگاه مردم شناختی

۲۱ دی ۹۶

موضوع تحقیق این پایان نامه بررسی باورهای فولکلوریک موجود در شهر اراک می باشد که طی آن محقق ( خانم مریم ارباب زاده ) به فرضیات خود به شرح زیر پاسخ می دهد از آموزه های مهم در معرفت عامۀ فرهنگ ما این است که: “گذشته چراغ راه آینده است”. این حکمت عامیانه، ارزش تاریخ را بیان می کند و...