سخن مدیر:

بایگانی آشتیان

خانه متین دفتری

خانه متین دفتری

۲۱ دی ۹۶

منزل متین دفتری در بازار آشتیان واقع شده و با طی کردن دالانی سر پوشیده وسنگ فرش شده می توان به حیاط منزل رسید، در میان حیاط، حوض و مخزن آب انباری که روزی از قنات شهر پر می شده، نشان از شکوه و عظمت آشتیان قدیم دارد. این منزل تاریخی از جمله بناهای عهد قاجار به شمار می رود...