سخن مدیر:

بایگانی وضعیت اقلیمی

اقلیم شهر اراک

اقلیم شهر اراک

۲۱ دی ۹۶

شهر اراک ویژگی اقلیمی فلات مرکزی ایران (زمستان‌های سرد و مرطوب و تابستان‌های گرم و خشک) را داراست. کوه‌های پیرامون اراک، تالاب میقان و دشت فراهان در آب و هوای این منطقه اثر کرده و ویژگی‌های خاصی به آن بخشیده‌اند. ابرها و جریان‌های غربی در پاییز و زمستان بیشتر رطوبت خود را در کوه‌های غرب منطقه از دست می‌دهند و...

همه چیز درباره زندگی در اراک

همه چیز درباره زندگی در اراک

۲۱ دی ۹۶

استان مرکزی در دوران قدیم شهر اراک عراق نام داشت که در زمان تسلط اعراب بر ایران، عراق عجم نامیده می‌شد. این شهر در آن دوران شامل بسیاری از استان‌های هم‌جوار امروزی می‌شد. در سال ۱۳۲۶ استان مرکزی (به مرکزیت تهران) پهنه وسیعی از مرکز کشور، از جمله شهرهای تهران، قزوین، ساوه، قم، دماوند و محلات بود، تا آن که در سال...

آب و هوا

آب و هوا

۲۷ مرداد ۹۱

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری از عوامل آب وهوایی (مانند مجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و…) دارای نوسانات اقلیمی است، بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سرد تا نسبتاً ًسرد از خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است .

فاصله مرکز شهرستان اراک تا شهرستانهای تابعه

فاصله مرکز شهرستان اراک تا شهرستانهای تابعه

۲۷ مرداد ۹۱

فاصله شهر اراک تا شهر آستانه                                                        ۴۰ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر آشتان                                                        ۸۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر تفرش                                                         ۹۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر خمین                                                         ۶۵ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر دلیجان                                                      ۱۴۲ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر رازقان                                                        ۲۳۳ کیلومتر فاصله شهر اراک تا شهر ساوه                                                         ۱۵۲ کیلومتر فاصله شهر اراک تا...

طبیعت اراک

طبیعت اراک

۲۷ مرداد ۹۱

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری ازعامل آب وهوایی(مانندمجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و…)دارای نوسانات اقلیمی است،بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سردتا نسبتا ًسرداز خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است از مهمترین کوههای آن میتوان به کوههای راسوند،سفیدخانی وهفتادقله اشاره کرد.همچنین رودخانه شراءوسرشاخه های آن به نامهای مهاجران و کله در غرب شهرستان اراک جریان داشته که در خنداب با رودخانه...