سخن مدیر:

بایگانی مراکز صنعتی و تولیدی

شهرک صنعتی سه راهی خمین

شهرک صنعتی سه راهی خمین

۳۱ شهریور ۹۱

مشخصات و موقعیت : شهرک صنعتی اراک(۱) که به دلیل مجاورت با سه راهی خمین به شهرک سه راهی خمین نیز معروف می‌باشد در شهرستان اراک و به فاصله حدوداً ۵ کیلومتری ازمرکز شهر اراک و  در ضلع جنوب‌غربی میدان امام خمینی (ره) شهراراک واقع گردیده و مساحت آن معادل ۴۸٫۶ هکتار و سطح کاربری اراضی صنعتی آن تقریباً ۲۸٫۷...