سخن مدیر:

بایگانی داروخانه ها

لیست داروخانه ها

لیست داروخانه ها

۰۱ مهر ۹۱

داروخانه شبانه روزی امیرکبیر واقع در:خ امام خمینی- روبروی سینما قصر طلایی ۲۲۴۱۹۴۱ داروخانه شبانه روزی اکسیر  واقع در : خیابان شهید بهشتی – نرسیده به هفت تیر – روبروی بانک ملی با شماره تماس :  ۲۲۲٩۴۴۴ داروخانه تخت جمشید واقع در: خ امام خمینی جنب ساختمان پزشکان۴۵۵ ٢٢٢۶٣٨٣ داروخانه دکتر معصومی، واقع در :خ راهزان -خ شهید شعبانی-پلاک ۵۰ ...