سخن مدیر:

بایگانی مراکز خدماتی

لیست دفاتر پیشخوان دولت استان مرکزی

لیست دفاتر پیشخوان دولت استان مرکزی

۲۱ دی ۹۶

ردیف نام شهرستان نام دارنده دفتر نشانی شماره ثابت ۱ توره میثم معافی توره روبروی پاسگاه انتظامی ۸۶۲۴۲۸۳۱۶۶ ۲ اراک محسن صادقی خیابان دانشگاه روبروی خیابان آیت اله… غفاری ۳۶۷۸۷۸۷ ۳ اراک احمد آقاباقری خیابان قائم مقام میدان ساعت ۳۲۴۷۴۰۴ ۴ تفرش فاطمه میر حسینی خیابان امام مقابل اداره جهاد کشاورزی ۸۶۲۶۲۲۵۱۲۱ ۵ فرمهین حسین عسگری خیابان امام ساختمان اداره...