سخن مدیر:

بایگانی مراکز اداری و دولتی

مراکز دولتی

مراکز دولتی

۱۸ شهریور ۹۱

      ردیف استان شهر نوع مرکز نوع وزارتخانه نام سازمان آدرس تلفن اطلاعات بیشتر ۱ مرکزی اراک سازمان دولتی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران سازمان ثبت اسناد اراک – خ امام موسی صدر – خ هاشمی نژاد     ۲ مرکزی اراک اداره دولتی وزارت نیرو ادازه برق اراک – خ امام موسی صدر – خ ابوذر  ...

ادارات و سازمان های دولتی

ادارات و سازمان های دولتی

۱۸ شهریور ۹۱

  شماره تلفن نام شماره تلفن             نام       ۲۷۷۰۰۰-۹ شعبه دو اراک ۲۲۴۵۰۹۰-۲۲۴۹۱۰۱ اداره کل راه و ترابری « دفتر مدیریت » ۲۲۲۶۷۰۰ شعبه ساوه ۲۲۴۹۰۴۴ معاونت اداری و مالی ۳۴۱۰ شعبه شازند ۲۲۴۹۰۵۲ معاونت راهسازی ۲۳۳۱۰۱۱-۵ شعبه خمین ۲۲۴۹۰۴۰ معاونت راه روستایی ۳۷۷۷- ۲۹۸۸- ۳۰۲۷-۶۹۰۱ شعبه محلات ۳۱۶۰۴۹۱ معاونت راهداری ۵۸۵۷-۲۵۴۰ شعبه دلیجان ۲۲۴۹۰۵۳ حراست ۳۶۹۳-۴ شعبه تفرش ۳۲۴۹۰۴۷-۹...