سخن مدیر:

بایگانی گوش و حلق و بینی

دکتر مهدی خلج

دکتر مهدی خلج

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر مهدی خلج متخصص ادرس : خ انقلاب ساختمان مروارید طبفه ۲ واحد۵ تلفن : ۴۶۲۲۱۶۱۰

دکتر علیرضا سنمار

دکتر علیرضا سنمار

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر علیرضا سنمار متخصص ادرس : بتدای خ شکرائی ساختمان پزشکی مرکزی طبقه دوم تلفن : ۳۲۲۲۳۷۳۶

دکتر بابک برازش

دکتر بابک برازش

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر بابک برازش متخصص ادرس : خ امام کوچه بانک ملی ساختمان تخت جمشید تلفن : ۲۵۵ – ۲۲۲۴۹۰۰