سخن مدیر:

بایگانی کلیه

دکتر پروین سلطانی

دکتر پروین سلطانی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر پروین سلطانی فوق تخصص ادرس : سه راه ارامنه ک چه شکرایی ساختمان پزشکان دی تلفن : ۳۲۲۴۹۸۰۱