سخن مدیر:

بایگانی غدد درون ریز و متابولیسم

دکتر افسانه طلایی

دکتر افسانه طلایی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر افسانه طلایی فوق تخصص ادرس : خ شهید بهشتی کوچه عمار ساختمان آریاکلینیک تلفن : ۳۲۲۱۶۲۸۰