سخن مدیر:

بایگانی ریه

دکترعبد اللطیف معینی

دکترعبد اللطیف معینی

۲۰ اسفند ۹۳

دکترعبد اللطیف معینی فوق تخصص ادرس : خ شهید بهشتی سه راه ارامنه ساختمان بزرگمهر طبقه سوم تلفن : ۳۲۲۳۹۵۵۳