سخن مدیر:

بایگانی روماتولوژی بالغین

دکتر صهبا چهریی

دکتر صهبا چهریی

۲۰ اسفند ۹۳

دکتر صهبا چهریی فوق تخصص آدرس:خ امام بعداز دوازده متری جنب بانک مسکن تلفن:  ۳۲۲۱۳۱۲۸