سخن مدیر:

بایگانی خون و سرطان بالغین

دکتر عفت مشهدی

دکتر عفت مشهدی

۱۹ اسفند ۹۳

دکتر عفت مشهدی فوق تخصص آدرس : خ امام خمینی ابتدای ۱۲متری ملک تلفن : ۳۲۲۱۸۷۱۲

دکتر رضا آقابزرگی

دکتر رضا آقابزرگی

۱۹ اسفند ۹۳

دکتر رضا آقابزرگی فوق تخصص آدرس : اراک خ شهید بهشتی ساختمان بزرگمهر طبقه۲ تلفن : ۳۲۲۳۹۲۹۱

دکتر علی آرش انوشیروانی

دکتر علی آرش انوشیروانی

۱۹ اسفند ۹۳

دکتر علی آرش انوشیروانی فوق تخصص آدرس : خ شهید بهشتی کوچه مسجد حاج آقا صابر ساختمان جالینوس طبقه ۶ تلفن : ۳۲۲۱۲۰۹۷