سخن مدیر:

بایگانی اسلایدر 4

عزاداری

عزاداری

۰۲ مهر ۹۱

در اراک چهار صورت دارد به قرار زیر: – روضه‌خوانى در روز اول محرم تمام مساجد و تکابا را با پرچم‌ها و علم‌ها و پارچه‌هائى به نام محتشم (پارچه‌هائى به عرض نیم‌متر و به طول‌هاى مختلف از ۳ تا ۱۰ متر که روى آن از اشعار محتشم کاشى در مورد عزادارى اما حسین نوشته شده) تزئین مى‌کنند و از شب...