سخن مدیر:

طبیعت اراک

بدون دیدگاه

شهرستان اراک به لحاظ برخورداری ازعامل آب وهوایی(مانندمجاورت با کویر میقان،وجود ارتفاعات و…)دارای نوسانات اقلیمی است،بطور کلی تابستانهای نسبتاً ملایم وزمستانهای سردتا نسبتا ًسرداز خصوصیات اقلیمی شهرستان اراک است از مهمترین کوههای آن میتوان به کوههای راسوند،سفیدخانی وهفتادقله اشاره کرد.همچنین رودخانه شراءوسرشاخه های آن به نامهای مهاجران و کله در غرب شهرستان اراک جریان داشته که در خنداب با رودخانه قره چای یکی شده، بطرف همدان جریان پیدا میکند.
این شهرستان درسال۱۳۷۳دارای سه دهستان بوده است.اراک مرکزشهرستان وهمچنین مرکزاستان به اضافه شهر کمیجان،۲نقطه شهری،شهرستان اراک را تشکیل می دهند شهر اراک بعنوان مرکزاستان با جمعیتی بالغ بر۶۰۴۵۴۶نفردرسال۱۳۷۳ونرخ رشد جمعیتی۳% قطب جمعیتی استان واز شهرهای پر جمعیت کشورمحسوب میگردد و میدان شهداء)باغ ملی) میدان مرکزی این شهر میباشد.
اهالی این شهرستان عمدتاً به لهجه فارسی و در بخشهایی به گویش خلج ترکی تکلم می کنند.
وجود کارخانه ها وصنایع مختلف درمحدوده شهرستان اراک از سویی و مرکزیت استان از سویی دیگرباعث جذب فعالیتهای صنعتی وخدماتی در اراک شده است.ازصنایع دستی عمده آن فرش بافی است که فرش ساروق اراک در این مورد ازشهرت خاصی برخورداراست.
از مهم‌ترین کوههای آن می‌توان به کوههای راسوند، سفیدخانی و هفتادقله اشاره کرد. همچنین رودخانه شراء و سرشاخه‌های آن در غرب شهرستان اراک جریان داشته که در خنداب با رودخانه قره چای یکی شده، به‌طرف همدان جریان پیدا می‌کند.

برچسب‌ها:
  • نویسنده
    مدیر سایت
  • تعداد بازدید
    1,609 views
۰دیدگاه فرستاده شده است.
شما هم دیدگاه خود را بنویسید

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

نوشته‌های ویژه
اخبار ویژه